ZŠ Jitřní v proměnách času

Rozjezd - prvních cca 20 let školy (1938 až 1960)

V roce 1938 se Hodkovičky dočkaly své školy. Tehdy se ještě neučilo na Jitřní, ani současná budova školy nestála. Na místě, kde škola stojí dnes, byly jen pole, louky a les, ve kterém si děti z Hodkoviček hrály.

V tomto období se učilo v několika tzv. „pavilonech“ (podobné jako ve filmu „Obecná škola“). Ty stály v prostoru křižovatky ulic Klánova – Havlovického, v prostorech, kde je dnes louka s ohništěm a bytové domy.

Pavilonová škola Hodkovičky (ZŠ Jitřní) před rokem 1939

Pavilony svou kapacitou vůbec nestačily. Proto výuka probíhala i střídavě – některé třídy dopoledne, jiné zase odpoledne. Postupně pavilony doplnilo několik tříd v reprezentativních vilách v ulici Havlovického. Na fotografii je např. vila na ulici Havlovického. Dnes by jen málokoho napadlo, že se zde kdysi učilo.

Škola Hodkovičky (ZŠ Jitřní) před rokem 1939

 

Nová škola - dalších 25 let školy (1960 až 1985)

V roce 1960 se žáci ze všech pavilonů a vil přesunuli do nově postavené školy v ulici Jitřní. Prázdné pavilony byly strženy, vily prodány a přestavěny na byty.

Školní areál Jitřní tehdy tvořily dvě samostatné budovy – škola s tělocvičnami a samostatná budova jídelny. Do ní děti chodily po chodníku. Přízemí jídelny bylo uzpůsobeno jako pěkné školní dílny, ve kterých se vyučovaly technické práce (prostory dnešní družiny). Tělocvičny byly tehdy jen dvě, současná modrá a zelená.

Jen pár let po otevření školy v ul. Jitřní se polovina tříd (konkrétně 10) stěhuje i se svými učiteli do nově postavené školy v ulici Jílovská. Poloprázdná škola doplňuje svou kapacitu tím, že je zde krátkodobě umístěna střední knihovnická škola.

stavba ZŠ Jitřní, Hodkovičky, Praha 4, rok 1960 stavba ZŠ Jitřní, Hodkovičky, Praha 4, rok 1960 stavba ZŠ Jitřní, Hodkovičky, Praha 4, rok 1960

 

Sportovní rozšíření – od roku 1985 až dodnes

Obrovský sportovní areál, který je pýchou školy Jitřní, nemá snad žádná jiná škola v republice. Toho si všimli i aktivní učitelé tělocviku a sportovní trenéři a tak zde byla v roce 1985 otevřena první specializovaná sportovní třída s profilací na atletiku.

ZŠ Jitřní = škola s rozšířenou výukou tělesné výchovySport se na Jitřní mohutně rozvíjel a sportovní příprava byla sofistikovanější. ZŠ Jitřní se stává školou "s rozšířenou výukou tělesné výchovy". V roce 1994 uvedena do provozu nová, v pořadí již třetí, tělocvična. Spolu s ní vzniklo i propojení budov – školy, tělocvičen a jídelny chodbou. Od roku 1996 se píše i historie závodu ve skoku vysokém Laťka Jitřní. Tato prémiová sportovní akce školy je každoročně připravována pro cca 200 závodníků jak z Jitřní, tak z jiných škol.

Sportovnímu zaměření školy byly přizpůsobeny i venkovní sportoviště. Atletický ovál získal tartanovou dráhu, vznikly specializované atletické sektory. Později, v roce 2012, byly na Jitřní vybudovány i dvě nové multifunkční hřiště.

sportovní areál ZŠ Jitřní Praha 4

 

Je to tedy již více než 30 let, co se na Jitřní cílevědomě a systematicky budují podmínky pro sportovně talentovanou mládež. Tato specializace nám dělá vynikající pověst na místní, i celostátní a mezinárodní úrovni. Sportovci z Jitřní se mnohdy stávají atletickými Mistry České republiky. Na atletickou přípravu na Jitřní jsme patřičně hrdi.

 

Spojení dvou škol (2008 až 2018)

V letech 2008 až 2018 byla ZŠ Jitřní administrativně spojena se ZŠ Filosofská. Po celou dobu fungovaly obě zařízení v podstatě jako samostatné školy, ale s jediným vedením.

Důvod spojení dvou nesourodých škol – „sportovní“ a „jazykové“, s diametrálně odlišnou strukturou žáků, navíc vzdálených cca 1,5 km od sebe, kde mezi nimi byla ještě další základní škola, byl od samého počátku podivný a v praktickém fungování značně komplikovaný. Proto bylo rozhoduto o "znovu osamostatnění" obou škol. To se stalo k 1.9.2018, od kdy je ZŠ Jitřní opět "plnohodnotnou" samostatnou školou.

 

Zásadní rekonstrukce budovy i sportovního areálu (2009 až 2010)

Příchodem školního roku 2008/09 se škola se začíná připravovat na zásadní rekonstrukci. Na Jitřní se od 1. září 2008 vyučují jen žáci 6. až 9. ročníku, žáci 1. až 5. ročníků jsou dočasně přestěhováni do učeben ve škole v ul. Filosofská. Od podzimních prázdnin zde utichá hukot dětí úplně a i žáci 6. až 9. ročníků se stěhují do „náhradních“ prostor. Ty poskytuje škola v ul. Na Planině. Do náhradích prostor jsou žáci dopravováni speciálními „školními“ autobusy.

budova školy Jitřní, Praha 4 - Hodkovičky

Na Jitřní se žáci vrací 1.2.2010. Rekonstrukce ale ještě není plně dokončena. Přichází na řadu hřiště a celý venkovní areál. Jsou vykáceny prakticky všechny stromy, dochází k zásadnímu přebudování svahu spojující horní a spodní část sportovního areálu a rozsáhlým parkovým úpravám. Zásadním zvětšením vodorovné plochy zde vznikají dvě nová multifunkční hřiště s tartanem a umělou travou. Škola Jitřní tak získala ještě lepší podmínky pro své sportovní zaměření.

Dnes je ZŠ Jitřní jedinou plně bezbariérovou školou, dostupnou výtahem z úrovně chodníku, v širokém okolí, tj. v jihovýchodní části Prahy a okolí.

ZŠ Jitřní, škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha