Co je Školská rada?

Školská rada je jakousi „dozorčí radou“ školy. Kontroluje činnost vedení, podílí se na správě školy, schvaluje/neschvaluje hlavní dokumenty školy, především Školní vzdělávací program – tedy to, podle čeho se naše děti vzdělávají, a také další dokumenty. Školský zákon v § 167 a § 168 uvádí, že se školská rada:

 • vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 

Složení školské rady

 • z 1/3 z rodičů žáků
 • Kateřina Binková
 • Markéta Vohralíková
 • z 1/3 z učitelů
 • Lenka Kotásková
 • Jana Štěpánková
 • z 1/3 ze zástupců zřizovatele
 • Tomáš Jelínek
 • Ondřej Růžička
 • v našem případě tedy 2+2+2 osoby
 • členem školské rady nesmí být ředitel školy
 • funkční období je tři roky

 

Zasedání školské rady svolává předseda a to nejméně dvakrát ročně.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Školská rada jedná a schvaluje dokumenty podle jednacího řádu.