ZÁPIS do prvních tříd - úterý 4.4. + středa 5.4.

ZÁPIS do prvních tříd - úterý 4.4. + středa 5.4.

Zápis dětí do prvních tříd ZŠ Jitřní proběhne ve středu 4.4. ve čtvrtek 5.4.2018, vždy od 14:00 do 18:00 h. Zapisujeme děti narozené mezi 1.9.2011 a 31.8.2012, a to i v případě, budou-li rodiče žádat o odklad.

Pokud byl dítěti umožněn loni odklad školní docházky, je potřeba přijít k zápisu i letos.

 

Co udělat před zápisem?

Hlavně se seznamte se školou, které chcete svěřit své potomky na dlouhých 9 let. Zatím máte doma „malá děťátka“, ale za 9 let to už budou „svébytné samostatné osobnosti“. Tak na to myslete a vybírejte s rozmyslem.

Doporučujeme zjistit (i na několika školách), na co se daná škola zaměřuje, jakým způsobem škola děti vzdělává, zda se v ní dětem líbí, jestli škola dětem poskytuje tvořivé prostředí a vůbec jak to ve škole chodí. To zjistíte např.:

První dojem je důležitý, je dobré, ať se dítěti i Vám škola líbí. Na druhou stranu nedejte jen na vzhled. Květiny v oknech školy o výuce a tvořivém prostředí v ní totiž neříkají vůbec nic – i když vypadají pěkně.

Sport je ZŠ Jitřní

 

Jak to chodí u nás …

 • Na Jitřní se snažíme, aby se děti hýbaly. Děláme pro to víc, než bývá běžné. ZŠ Jitřní je od roku 1985 školou „s rozšířenou výukou tělesné výchovy“, profilovým sportem je atletika. Pokud se Vaše dítě rádo hýbe a pohyb je mu tak nějak vlastní, je pro něj ZŠ Jitřní optimálním řešením. Naopak sportovní třídy nejsou vhodné pro děti hyperaktivní, které by se sportem ještě víc aktivizovaly. Tyto děti je potřeba naopak zklidňovat v jiných typech tříd, zpravidla s menším počtem žáků.
 • Vzdělávat se u nás dá i v „klasických – nesportovních“ třídách.
 • Anglický jazyk u nás učíme hned od 1. třídy, od 7. třídy k němu přidáváme další cizí jazyk. Jitřňáci se rádi zúčastňují mnoha předmětových soutěží i volnočasových aktivit. A daří se jim! Klidně i na celostátní úrovni.
 • Jsme pyšní na náš sportovní areál. Ten se skládá ze 3 tělocvičen, atletického oválu, specializovaných atletických sektorů (skok daleký, skok vysoký, hody a vrhy), hřiště na fotbal s umělou trávou 3. generace, dalších dvou multifunkčních hřišť. Na Jitřní najdete také dětské hřiště pro nejmladší, workoutový koutek i tenisové kurty – toto byste jinde těžko hledali!
 • Naše škola je už 8 let dokonale zasíťovaná. Připojení k internetu najdete úplně v každé místnosti a to i tam, kde to nečekáte – třeba i v tělocvičnách, jídelně i cvičné kuchyňce.
 • Ve své třídě mají děti k dispozici skříňku na odkládání svých pomůcek, u tělocvičen i další skříňku na TV (zpravidla až starší žáci) a v šatně klasickou šatní skříň.
 • Doprava do školy je velmi snadná autobusem MHD č. 106. Zastávka „Jitřní“ je přímo před vchodem do školy!
 • Díky virtuální prohlídce po škole Jitřní se k nám můžete podívat i z Vašeho počítače, a to třeba hned.
 • Dotazy k výuce Vám zodpoví zástupkyně ŘŠ Milena Hartigová, tel.: 244 460 550.

zápis do první třídy ZŠ Jitřní = sportovní škola Praha

 

Jak to bude v den zápisu?

Zapisujeme v několika třídách, tak, aby vše odsýpalo. Přesto – zvláště první zápisový den – se mohou tvořit fronty. Z tohoto důvodu doporučujeme si termín a čas zápisu rozvrhnout a klidně přijít později nebo až druhý zápisový den, který zpravidla bývá volnější.

Oba termíny jsou rovnocenné – nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí, ale ředitelka školy, dle kritérií k přijetí.

Ve třídě se rozdělíte:

Dítě si s paní učitelkou ověří jednoduché dovednosti (jméno, bydliště, barvy, tvary, pohádky, obrázek …). Není potřeba se ničeho obávat, děti při zápisu opravdu „nezkoušíme“.

Rodiče mezi tím vyřídí formality. K tomu je potřeba mít s sebou následující dokumenty:

1. rodný list dítěte

2. občanský průkaz zákonného zástupce (resp. pas u cizinců)

3. vyplněnou žádost o přijetí s podpisem obou rodičů [ke stažení v PDF]

4. vyplněný zápisní lístek s podpisem obou rodičů [ke stažení v PDF]

5. v případě, že jste loni žádali o odklad, tak navíc rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro šk. rok 2017/18

6. v případě, že bude žádat o odklad také:

 • doporučení z PPP + od lékaře (příp. lze dodatečně dodat nejpozději do 30.4.2018)
 • vyplněnou žádost o odklad s podpisem obou rodičů [ke stažení v PDF]

Pozn.: Všechny uvedené tiskopisy jsou zde k dispozici ke stažení. Jsou také v listinné formě k dispozici na vrátnici školy nyní a následně i v den zápisu.

Jakmile toto společně zvládneme, je dítě zapsáno (tzn. je odevzdaná žádost k přijetí), ale ještě není automaticky přijato. O výsledku přijetí rozhodne ředitelka školy do středy 2.5.2018 vydáním "Rozhodnutí o přijetí". Kdo byl přijat, zjistíte dle čísla jednacího na internetových stránkách a na vývěsce před školou. Teprve vydáním "Rozhodnutí o přijetí" je dítě řádně přijato do školy.

Případní nepřijatí žáci dostanou vyjádření poštou.

O přijetí dítěte do školy nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí, ale následující kritéria:

 • dítě patří do tzv. „spádové oblasti“ (tj. dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu)
 • dítě má trvalý pobyt na území MČ Praha 4 a sourozenec je žákem ZŠ s RVJ a s RVTV
 • dítě má trvalý pobyt na území MČ Praha 4
 • dítě má trvalý pobyt na území hl. m. Praha a sourozenec je žákem ZŠ s RVJ a s RVTV
 • dítě má trvalý pobyt na území hl. m. Praha
 • ostatní

V případě vyššího počtu zapsaných dětí bude pořadí přijímaných dětí stanoveno dle výše uvedených kritérií a dále losem.

V pondělí 18.6.2018 od 16:00 h pak proběhne v jídelně ZŠ Jitřní schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy, na které se rodiče dozví podrobnosti k nástupu do školy.

 

Pro Vaše děti máme něco navíc

Na každé květnové pondělí připravujeme „Sluníčkovou školu“, ve které si mohou vyzkoušet různé předměty, které je budou čekat ve škole od září.

 

Uvažujete o odkladu?

Potom Vám doporučujeme s velkým časovým předstihem:

 • informovat se v mateřské školce o vhodnosti odkladu u Vašeho dítěte. Jsou situace, kdy je odklad školní docházky pro dítě přínosem. Často ale dítě do září dozraje a odklad mu v následných letech dělá potíže (je vyspělejší než ostatní, opouští školu kolem 16 let, ve starším školním věku má jiné zájmy, než vrstevníci …).
 • objednat dítě na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny
 • získat doporučení od odborného lékaře, resp. klinického psychologa

Doporučení z PPP + od lékaře je vhodné donést již k zápisu.

 

Poznámka

Naše škola je nyní součástí ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská. Tyto školy se od 1.9.2018 stanou samostatnými školami:

 • ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185
 • ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3

Zápis provede ještě „sloučená“ škola, ale Vaše dítě již nastoupí do „samostatné“ školy. Pro rodiče a žáky se tímto krokem nemění prakticky nic, snad mimo názvu. Kdo to tady zná, tak ví, že i dosud obě pracoviště fungují prakticky jako „samostatné“ školy, které však byly administrativně sloučeny do jediné instituce.

sport je ZŠ Jitřní

80 let radosti z pohybu. 80 let ZŠ Jitřní.

Tuto školu můžu jedině doporučit. Na Jitřní jsem rád a hlavně – líbí se mi tu. Fakt.