Přijímací zkoušky na střední školy

16.04.2019 08:00

Přijímací zkoušky na SŠ proběhnou v celé republice v jednotných termínech.

Žáci se mohou zúčastnit obou termínů. Výsledky jsou zaneseny do celostátní databáze a pro přijetí si SŠ vybere ten lepší výsledek – a to vždy pro obě školy, na které dotyčný žák podal přihlášky.

 

Na „talentové“ střední školy (sportovní, umělecké …)

  • umělecké školy v období 2.-15. ledna 2019
  • konzervatoře v termínu 15.-31. ledna 2019
  • gymnázia se sportovní přípravou pak v termínu od 2. ledna do 15. února 2019

 

Na „běžné“ střední školy (čtyřleté obory):

  • pátek 12. dubna 2019
  • pondělí 15. dubna 2019

 

Na „víceletá“ gymnázia (šestileté a osmileté obory):

  • úterý 16. dubna 2019
  • středa 17. dubna 2019

 

"Náhradní" termíny pro uchazeče, který se ze závažných důvodů ke zkoušce nedostaví a svou neúčast řádně omluví, je stanoven náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:

  • pondělí 13. května 2019
  • úterý 14. května 2019

 

Žákům sportovní školy Jitřní přejeme hodně úspěchů v této jejich velké životní zkoušce.

 

Jsem z Jitřní, vím proč – hrdost, síla, inspirace.

Tuto školu můžu jedině doporučit. Na Jitřní jsem rád a hlavně – líbí se mi tu. Fakt.