Stránka aktivních rodičů

Pro školu jsou k nezaplacení aktivní žáci a učitelé. Pokud se k nim přidají i aktivní rodiče, může si každá škola gratulovat. Rodiče pak dovedou velmi dobře spolupracovat s učiteli a účinně motivovat své děti ke smysluplným činnostem.

Na naší škole takoví rodiče jsou. Snaží se pomáhat učitelům i zpříjemňovat školní prostředí a podmínky pro aktivní výuku. Pro účinnou podporu si vytvořili spolek, který pomáhá škole finančně, materiálně i morálně.

Někteří rodiče jdou ještě dál a zajímají se o dění ve školství ještě více a podrobněji. Pro ně je vytvořen tento odkaz. V jednotlivých podsložkách se dozvíte např., jak funguje školství v ČR, k čemu je Školská rada apod..

Stránky rodičů

 

SRPŠ spolupracuje se školou na udržování kvality vzdělání a vůbec celého výchovně-vzdělávacího procesu. Děje se to pomocí vybraných příspěvků i osobní angažovaností některých rodičů a dalších přátel školy.

Roční příspěvek činí 500,- Kč/rodina (rodiny, které mají několik dětí na škole, platí jen jednou).

 

Realizované typy podpory

  • přímá finanční podpora
  • materiální podpora
  • morální a přímá osobní podpora

Rodičovský spolek

 

Členové SRPŠ

Členem SRPŠ se může stát kterýkoli rodič i jiný přítel školy, který uhradí min. roční poplatek 500,- Kč/rodina.

Každá třída si může zvolit svého "třídního důvěrníka", který se pak zúčastňuje schůzek SRPŠ a projednávají tam náměty, pro efektivnější chod školy a podporu své třídy.

 

Stanovy SRPŠ

SRPŠ je samostatnou právnickou osobou a je nevýdělečnou organizací. Budete-li mít zájem, prostudujte si i její stanovy.